Fri. Oct 23rd, 2020

साहित्य

भ्रम 

बादल बनेर आफू झरिसक्दा भिजाएँ ठानेको थिएँ आकाशलाई पानीको थोपा बनेर टाँसिइरहँदा आफ्नै ठानेको थिएँ…